Niepoprawny adres URL.

Brak autoryzacji użytkownika.

Brak uprawnień do zasobów.

Podana strona nie istnieje.

Błąd aplikacji. Spróbuj ponownie.

Karta produktu

Moduł awaryjny INV Auto test


UKŁAD ZASILANIA AWARYJNEGOZ AUTOTESTEM
Dane Techniczne:


Zasilanie 230 VAC/50-60Hz
Moc świetlówki 6 ÷ 80W
Temperatura otoczenia (ta) 0 ÷ +55°C
Temperatura pracy (tc) 0 ÷ +70°C
Akumulatory wysokotemperaturowe NiCd HT
Napięcie pakietu akumulatorów :
3,6V; 4,8V; 6,0V / pojemność 1,0 ÷ 4,0Ah
Prąd ładowania akumulatora 0,1C
Maksymalny prąd rozładowania akumulatora
<0,95C (praca awaryjna)
Czas ładowania 24h
Czas świecenia w stanie awaryjnym 1 ÷ 3h
Częstotliwość pracy 25 ÷ 30 kHz
Stateczniki magnetyczne (VVG, KVG) i
elektroniczne (EVG)
Rodzaje testów:
Test A wyzwalany jest automatycznie co 30 dni.
Podczas wykonywania testu A sprawdzane są następujące parametry:
- Wymuszenie pracy awaryjnej oprawy przez 5 minut
- Kontrola prądu rozładowania pakietu akumulatorów
- Kontrola napięcia pakietu akumulatorów
Test B wyzwalany jest automatycznie co 360 dni.
Podczas wykonywania testu B sprawdzane są następujące parametry:
- Wymuszenie pracy awaryjnej na czas zadeklarowany dla danej oprawy (1, 2, 3 h)
- Kontrola prądu rozładowania pakietu akumulatorów
- Kontrola napięcia pakietu akumulatorów
W przypadku zaniku napięcia sieciowego podczas wykonywania testu A lub B układ
pozostaje w stanie awaryjnego zasilania oświetlenia. Sygnalizacja wykonywania
testu jest kontynuowana. Po przywróceniu napięcia zasilania 230V AC układ
nadal pozostaje w trybie oświetlenia awaryjnego, aż do przepracowania pełnego
cyklu pracy odpowiednio dla testu A lub B.

Sygnalizacja stanu układu :

Kolor LEDSygnałInterpretacja
czerwony Brak Praca awaryjna / test prawy
czerwony Ciągły Uszkodzony akumulator
czerwony Przerywany Uszkodzone źródło światła
zielony Brak Praca awaryjna / test prawy
zielony Ciągły Ładowanie akumulatora
    Odliczanie czasu do kolejnego testu